THÔNG BÁO CUNG CẤP DỮ LIỆU METASTOCK TRÊN FACEBOOK 

 

Để kịp thời nhận các phản hồi về sai sót trong dữ liệu Metastock EOD từ người sử dụng, từ ngày 17/06/2015, S&D sẽ cung cấp dữ liệu Metastock cả trên Facebook. Người sử dụng có thể tham gia vào nhóm Dữ liệu Metastock tại địa chỉ https://www.facebook.com/groups/dulieumetastock/

 

Nếu người sử dụng chưa biết sử dụng facebook vẫn có thể tải dữ liệu theo cách thức cũ từ web tại địa chỉ http://sndc.com.vn/index.aspx

 

- S&D –

 

counter