TRANG CHỦSẢN PHẨM TƯ VẤNĐÀO TẠOĐẦU TƯ VÀNGDOWNLOADMETASTOCKS & D 

Đồ thị phân tích kỹ thuật của các thị trường chứng khoán trên thế giới và khu vực

1. Thị trường hàng hóa

Đồ thị giá vàng cuối ngày : http://stockcharts.com/charts/ gallery.html?$gold

Đồ thị các loại hàng hóa như dầu thô, café, đường : http://www.timingcharts.com/ index.php

Chỉ số US Dollar index : http://stockcharts.com/charts/gallery.html?$USD

2. Thị trường chứng khoán Mỹ

Chỉ số công nghiệp Dowjones : http://stockcharts.com/charts/ gallery.html?$dji

Chỉ số công nghệ Nasdaq : http://stockcharts.com/charts/ gallery.html?$compq

Chỉ số S&P500 : http://stockcharts.com/charts/ gallery.html?$spx

3. Thị trường chứng khoán Châu Á và khu vực

Thị trường chứng khoán Thái Lan : http://stockcharts.com/charts/ gallery.html?$seti

Thị trường chứng khoán Thượng Hải : http://stockcharts.com/charts/ gallery.html?$ssec

Thị trường chứng khoán HongKong : http://stockcharts.com/charts/ gallery.html?$hsi

Thị trường chứng khoán Nhật : http://stockcharts.com/charts/ gallery.html?$nikko

4. Thị trường chứng khoán Châu Âu

Thị trường chứng khoán Đức : http://stockcharts.com/charts/ gallery.html?$dax

Thị trường chứng khoán Anh : http://stockcharts.com/charts/ gallery.html?$ftse

5. Chứng chỉ quỹ của Việt Nam trên TTTG

     Vietnam Market Vector: http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=VNM

     FTSE Vietnam Index: http://www.4-traders.com/DB-X-TRACKERS-FTSE-VIETNA-2278134/technical_analyses-full/

DỮ LIỆU METASTOCK
Dữ liệu Metastock ngày 05/12/2017
Dữ liệu Metastock ngày 04/12/2017
Dữ liệu Metastock ngày 01/12/2017
Dữ liệu Metastock ngày 30/11/2017
Dữ liệu Metastock ngày 29/11/2017
THƯ VIỆN S&D
Ichimoku_MACD_complete
The Complete RSI Book by John Hayden
Ichimoku Charts An Introduction to Ichimoku Kinko Clouds
A Traders Money Management System
Bách khoa về đồ thị Candlestick
Come into my trading room
The Candlestick Course (Steve Nison)
Technical Analysis Explained
Applying Technical Analysis(eliot wave)
ETRADE_Technical_Analysis
Candlestick Squeeze System
Japanese candlestick charting techniques - Steve Nison
TRANG CHỦ  | GIỚI THIỆU  | LIÊN HỆ  | SITEMAP